• Ivia - pantofi copii
ยป
Politica de confidentialitate

Drepturile Consumatorilor

Drepturile persoanelor fizice cu privire la datele cu caracter personal

Conform Regulamentului de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (GDPR), aveti o serie de drepturi in relatia cu acest magazin online.
Mai jos aveti la dispozitie o serie de linkuri pentru a va putea exercita aceste drepturi:

Solicita datele stocate - Aceasta optiune presupune completarea unei cereri, dupa care operatorului site-ului va va contacta pentru a va transmite datele stocate

Solicita sergerea datelor stocate - Acest drept, referit si ca dreptul de a fi uitat presupune stergea datelor dvs din toate sistemele magazinului online, acolo unde legea o permite

Dupa completarea formularului specific, cererea va fi inregistrata, si ofiterul de date cu caracter personal (DPO) va fi notificat in legatura cu cererea depusa.
 

Politica de confidentialitate

Informatiile cu caracter personal si detaliile de livrare si plata furnizate sunt guvernate de o politica de confidentialitate stricta – in conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru "protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date" si "Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice".
 
Scopul colectarii datelor este atat informarea clientilor si sau cumparatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile achizitionate cat si trimiterea de newslettere periodice, prin folosirea postei electronice (email).
 
Prin furnizarea adresei de email pe site-ul iviashoes.ro va dati consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email) sa intre in baza de date a IVIA IMPORT EXPORT si sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre aceasta.
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre IVIA IMPORT EXPORT in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si nu vor fi dezvaluite unor terte persoane.
 
Prin citirea documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 

Participantul are urmatoarele DREPTURI:
 
1. Dreptul la informare.
 
2. Dreptul de acces la date; dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
 
3. Dreptul de interventie asupra datelor; de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001.
 
4. Dreptul de opozitie; dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
 
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
 
6. Dreptul de a se adresa justitiei.
 
In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. 2, 3 si 4 persoana vizata va inainta catre  IVIA IMPORT EXPORT  la adresa  localitatea Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, bloc D2, jud. Bistrita-Nasaud o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.
 
Vanzatorul nu poate fi facut responsabil pentru pierderile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Vanzatorul nu poate fi facut raspunzator in nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de IVIA IMPORT EXPORT in scopul precizat in prezentul document.
 
Datorita faptului ca datele cu caracter personal stocate de sistemul IVIA IMPORT EXPORT  sunt transmise pe cale electronica, Vanzatorul nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare.
 
IVIA IMPORT EXPORT se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.
 
IVIA IMPORT EXPORT  nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe
site-ul iviashoes.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
 
Utilizatorul poate oricand sa-si retraga adresa de email din lista de corespondenta trimitindu-ne un email cu mentiunea "nu doresc sa primesc noutati sau mesaje cu caracter comercial". Pentru informare si suport, ne puteti contacta la adresa ivia.office@gmail.com, iar pentru sesizari si reclamatii, la adresa ivia.office@gmail.com

Update cookies preferences